تاریخ 1399/10/15         ساعت 09:00:38     گروه خبری اخبار استان
تعداد بازدید: 105

دیدار با فرماندار مهاباد و بازدید از اداره  ثبت احوال مهاباد
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال آذربایجان غربی  ، روز یکشنبه مورخ14/10/99  آقای حیرت انگیزمدیر کل ثبت احوال آذربایجان غربی بهمراه احمدی معاون امور اسناد هویتی وموسوی رئیس حراست اداره کل و کاوه مدیر ثبت احوال مهاباد با فرماندار مهاباد دیدار کرد.
آقای حیرت انگیز در این دیدار از مساعدت ها و همکاری های فرمانداری تشکر کرد و در خصوص ارائه خدمات ثبت احوال به مردم شریف مهاباد وآمار وضعیت ثبت نام کارت هوشمند ملی در شهرستان مهاباد تبادل نظر گردید.
آقای خدرلو فرماندار مهاباد نیز از مدیر کل ثبت احوال استان و مدیر و کارکنان ثبت احوال مهاباد در خصوص رضایتمندی مدام از خدمات ثبت احوال تشکر کرد و به نقش برجسته ثبت احوال در برگزاری انتخابات اشاره کرد و گفت: فرمانداری مهاباد همکاری لازم را در جهت پوشش کامل ثبت نام کارت هوشمند ملی برای افراد جا مانده از ثبت احوال خواهد نمود.
آقای حیرت انگیز و هیات همراه در این ماموریت اداری از ثبت احوال مهاباد نیز بازدید کرد و با کارکنان آن اداره دیدار کرد .مدیر کل ثبت احوال استان با قدردانی از تلاشهای کارکنان ثبت احوال مهاباد بر استمرار رضایتمندی مراجعین محترم تاکید نمود.