تاریخ 1399/11/28         ساعت 10:04:40     گروه خبری اخبار استان
تعداد بازدید: 73

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال آذربایجان غربی  ، روز دوشنبه مورخ99/11/27آقای حیرت انگیزمدیر کل ثبت احوال آذربایجان غربی بهمراه اکبرپورمعاون توسعه مدیریت و پشتیبانی ثبت احوال اداره کل از ثبت احوال پیرانشهر بازدید کرد.
آقای حیرت انگیز در این بازدید ضمن دیدار با کارکنان ثبت احوال پیرانشهر از تلاشهای کارکنان ثبت احوال پیرانشهر تشکر کرد . ایشان به استمرار تلاشهای سازمانی و توجه ویژه به رضایتمندی مراجعین تاکید کرد.