تاریخ 1398/10/07         ساعت 11:15:51     گروه خبری اخبار ادارات

روز پنجشنبه مورخ 98/10/5 رئیس اعضای انجمن دفاتر پیشخوان دولت جهت تبریک هفته ثبت احوال با  رئیس اداره ثبت احوال منطقه 2 ارومیه دیدار کردند. در این دیدار رئیس اداره از تلاشهای دفاتر پیشخوان در خصوص همکاری با ثبت احوال تقدیر و تشکر نمود.