تاریخ 1398/10/07         ساعت 11:20:09     گروه خبری اخبار ادارات

کارکنان اداره ثبت احوال منطقه 2 ارومیه روز پنجشنبه مورخ 98/10/5 با حضور در باغ رضوان ضمن قرائت فاتحه با آرمانهای شهدای گرانقدر تجدید میثاق نمودند.