تاریخ 1398/10/11         ساعت 12:31:58     گروه خبری اخبار ادارات

درمورخه نهم دیماه سال نودوهشت جمعی ازکارکنان محترم اداره ثبت احوال سلماس باحضوردرمنزل شهیدگرانقدرسلطانعلی رحمانی سرنقی ضمن دیدارباخانواده محترم این شهیدوالامقام،باآرمانهای مقدس شهیدان تجدیدمیثاق نمودند .