پنجشنبه 3 مهر 1399   
 

تاریخ انتشار: 1396/10/04         ساعت 00:00     گروه خبری عمومی

دیدار رئیس ثبت احوال با فرماندار محترم باخرز بمناسبت سوم دی ماه
دیدار رئیس ثبت احوال با فرماندار محترم باخرز بمناسبت سوم دی ماه
بمناسبت سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال رئس اداره ثبت احوال باخرز با فرماندار این شهرستان جناب آقای مهندس حسن زاده دیدار وبه ارائه گزارشی از وضعیت شاخص های آماری وجمعیتی شهرستان باخرز پرداختند. هم چنین فرماندار محترم باخرز ضمن تبریک روز ملی ثبت احوال از آقای جوانشیری و همکاران این اداره درجریان خدمت رسانی بموقع و منظم  .تقدیر و تشکر نمودند