پنجشنبه 9 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا


نامهای مؤنث نامهای مذکر
ردیفنامفراوانی ردیفنامفراوانی
1فاطمه87 1ابوالفضل79
2زهرا60 2امیرحسین49
3زینب40 3مهدی46
4مریم32 4امیرمحمد34
5نرگس23 5امیرعلی34
6کوثر19 6علی27
7ریحانه18 7حسین23
8سارا16 8محمدجواد18
9مائده14 9رضا17
10ستایش13 10علی رضا15
11محدثه12 11سجاد13
12نازنین زهرا12 12امیررضا12
13یاسمن11 13عرفان12
14یگانه11 14مصطفی12
15مبینا10 15حمیدرضا11
16مهدیس10 16یوسف11
17مهسا9 17امید10
18هانیه9 18جواد10
19حدیثه8 19امیرمهدی9
20نادیا8 20محمد9
21هستی8 21محمدرضا9
22حدیث7 22علی اصغر8
23پریسا7 23محمدمهدی8
24آتنا7 24موسی الرضا7
25ساجده7 25میثم7
26فاطمه زهرا7 26یاسین7
27معصومه7 27ایمان6
28مهشید7 28محسن6
29اسما6 29محمدحسین6
30مهلا6 30نیما6
31نازنین6 31دانیال5
32نجمه6 32سینا5
33بهاره5 33صالح5
34رقیه5 34طاها5
35سحر5 35مرتضی5
36فائزه5 36احسان4
37مهدیه5 37امیر4
38مینا5 38امیدرضا4
39الهه4 39امیرعباس4
40آرزو4 40سهیل4