سه شنبه 30 دی 1399   
 
تاریخ 1398/10/05     تعداد دفعات مشاهده 48 بار     ساعت 08:13:49     گروه خبری اخبار ثبت احوال بردسکن

به مناسبت سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال رئیس و کارکنان اداره ثبت احوال بردسکن با حضور در در فرمانداری شهرستان

 به مناسبت سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال رئیس و کارکناناداره ثبت احوال بردسکن با حضور در فرمانداری شهرستان ضمن ملاقات با جناب آقای دکتر شاکری فرماندار محترم شهرستان بردسکن گزارشی از عملکرد یک ساله اداره ثبت احوال به فرماندار ارائه نمودند .