سه شنبه 30 دی 1399   
 
تاریخ 1398/10/11     تعداد دفعات مشاهده 44 بار     ساعت 13:32:15     گروه خبری اخبار ثبت احوال بردسکن

جناب آقای دکتر شاکری فرماندار محترم شهرستان بردسکن به اتفاق آقای عاشوری فر معاون محترم فرمانداری

جناب آقای دکتر شاکری فرماندار محترم شهرستان بردسکن به اتفاق آقای عاشوری فر معاون محترم فرمانداری و آقایان شاکری و شنوایی در روز 4 شنبه مورخ 11/10/1398 از اداره ثبت احوال بردسکن بازدید

نمودند