پنجشنبه 9 بهمن 1399   
 
تاریخ 1398/10/30     تعداد دفعات مشاهده 59 بار     ساعت 08:59:18     گروه خبری اخبار ثبت احوال بردسکن

جناب آقای نیری مدیر کل محترم ثبت احوال خراسان رضوی به همراه

جناب آقای نیری مدیر کل محترم ثبت احوال خراسان رضوی به همراه جناب آقای یار محمدی سرپرست محترم معاون اسناد هویتی و رئیس اداره حراست و آقایان مرادی - نیکو  و پاکدین کارشناسان محترم اداره کل در روز شنبه 28/10/1398 از اداره ثبت احوال بردسکن بازدید نمودند