سه شنبه 30 دی 1399   
 
تاریخ 1399/04/28     تعداد دفعات مشاهده 23 بار     ساعت 17:50:56     گروه خبری اخبار ثبت احوال بردسکن

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ثبت پوشش وقایع حیاتی شهرستان بردسکن در روز 17/04/1399 در محل

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ثبت پوشش وقایع حیاتی شهرستان بردسکن در روز سه شنبه مورخ  17/04/1399 با حضور اعضاء در محل فرمانداری بردسکن برگزار گردید و مسائل و مشکلات مربوط به پوشش وقایع حیاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت