یکشنبه 5 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

در تاریخ 22/11/1369 تاسیس این اداره مورد تصویب قرارگرفته واز ابتدای سال 1370شروع بکار رسمی خود را آغاز نموده وبطور مستقیم زیر نظر اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی در خدمت همشهریان عزیز بوده است و باتوجه به اینکه این اداره فاقد ساختمان ملکی می باشد هر سه یا چهار سال یکبار جابجا شده و هم اکنون نیز در ساختمان استجاری واقع در خیابان 22 بهمن جنب بانک کشاورزی مستقر می باشد.

اولین رئیس اداره آقای مهدی فروزان از بدو تاسیس(1370) تا سال 1375

از سال 1375تاسال 1377 آقای محمود بهمدی

از سال 1377تا سال 1383 آقای حسن هروی

از سال 1383 تا سال 1386 آقای حسن بیرجندی

از سال 1386 تاکنون آقای محمد رضا مقیمی رئیس اداره بوده اند.

هم اکنون کلیه امور اداری همانند سایر شهرستانها در این اداره انجام می گیردوکلیه مراحل به بصورت مکانیزه انجام می گیرد

هچنین کلیه خدمات سجلی که تا کنون مجوز آن صادر شده بدون در نظر گرفتن محل صدور انجام می گیردمانند تعویض شناسنامه وپاسخ به استعلاماو......