یکشنبه 5 بهمن 1399   
 
تاریخ 1398/10/04         ساعت 21:45:54     گروه خبری روابط عمومی

در مورخ 98/10/03 و به مناسبت سوم دی روز ملی ثبت احوال جناب مهندس ابراهیمی به اتفاق معاون سیاسی امنیتی اجتماعی وبخشدار مرکزی جهت عرض تبریک و خداقوت در جمع همکاران حضور یافتند
 در مورخ 98/10/03 و به مناسبت سوم دی روز ملی ثبت احوال جناب مهندس ابراهیمی  به اتفاق معاون سیاسی  امنیتی اجتماعی وبخشدار مرکزی جهت عرض تبریک و خداقوت در جمع همکاران حضور یافتند