تاریخ انتشار: 1398/04/12         ساعت 09:37:22     گروه خبری روابط عمومی استان
تعداد بازدید: 66

آقای عبدالرضا کریمی مدیر کل ثبت احوال استان چهارمحال وبختیاری ومعاونین خود در سفر به شهرستان لردگان از اداره ثبت احوال شهرستان لردگان ،اداره ثبت احوال بخش خانمیرزا ودفتر پیشخوان خدمات الکترونیک ثبت احوال بازدید کرد

مدیر کل ثبت احوال در این سفر ضمن دیدار صمیمی با تک تک همکاران از نزدیک به مسائل ومشکلات ایشان آشنا  و از تلاشهای کارکنان ثبت احوال آن شهرستان تقدیر وتشکر کردند .ایشان همچنین از دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال در لردگان نیز بازدید نموده و ابراز امیدواری کردند که مراجعات  مردم  به این دفاتر موجبات رضایتمندی بیش از پیش مراجعین شود .

ایشان در بخش دیگری از سفر خود از نمایندگی بخش خانمیرزا بازدید و با کارکنان آن مجموعه دیدار وگفتگو کردند

 

تصاویر مرتبط