مدیریت محتوا

 

تاریخچه پیدایش ثبت احوال چهار محال و بختیارى

 

موجب قانون مصوب 24 خرداد 1304 مجلس شوراى ملى اداره سجل احوال چهار محال و بختیارى در شهرکرد تاسیس و نسبت به تنظیم اسناد سجلى ولادت و توزیع شناسنامه اقدام نمود که اسناد سجلى دستخوش حریق گردید و مجددا" در سال 1309 نسبت به تنظیم اسناد سجلى اقدام نمودند و در سال 1347 با تاسیس اداره ثبت احوال بروجن و به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامى در بهمن ماه 1359 اداره ثبت احوال فارسان و لردگان جهت رفاه حال مردم مناطق عشایرى استان تاسیس و به دنبال آن اداره ثبت احوال اردل در پى سیاستهاى سازمان‏ ثبت احوال کشور مبنى بر ثبت بموقع و بهنگام وقایع ولادت (از زمان تولد 15 روز) و فوت (از زمان فوت 10 روز) و ازدواج و طلاق تاسیس و در سال 1370 ادارات کوهرنگ - کیار - گندمان و فلارد شروع به کار نمودند.


در حال حاضر اداره کل ثبت احوال استان چهار محال و بختیارى داراى 13 اداره بصورت ثابت و تعداد 3 نمایندگى ناغان ، آلونی و بازفت مى‏باشد که ادارات مذکور بطور مستقل نسبت به ثبت وقایع حیاتى چهارگانه و تنظیم و تحویل کارت‏هاى شناسایى ملى اقدام مى‏کنند

اداره ثبت احوال استان چهار محال و بختیارى بنابر وظایف قانونى خود از ابتداى سال 1357 تا شهریور ماه 1387 حدود 780000 شناسنامه نمونه قدیم در دست مردم استان را تعویض و شناسنامه جمهورى اسلامى در اختیار مردم استان قرار داده است

بنابر ماده 38 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 و اصلاحیه سال 63 مجلس شوراى اسلامى در نقاطى که دولت مقتضى بداند و اعلام کند افراد بالاى 15 سال باید داراى کارت شناسایى بوده و همیشه آنرا همراه داشته باشید و سال 76 طبق قانون مجلس شوراى اسلامى مصوب شد که الزام به اختصاص شماره ملى و کدپستى براى کلیه اتباع ایرانى مقرر گردید کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى وزارت خانه‏ها و غیره موظفند از شماره ملى و کدپستى ده رقمى که توسط سازمان ثبت احوال کشور با همکارى شرکت پست جمهورى اسلامى ایران اختصاص داده استفاده کنند