سه شنبه 30 دی 1399   
 
مدیریت محتوا

1- دفتر پیشخوان جوکال                        روستای جوکال
2- دفتر پیشخوان دولت 1354 گلبهار        گلبهار نبش پرند 3      (موقتا قادر به نوبت گیری نیست)
3- دفتر پیشخوان دولت 1076 چناران       بین طالقانی 1و 3
4- دفتر پیشخوان دولت 1029               خ امام خمینی روبروی بانک صادرات   (فعلا قادر به ارائه خدمات نمی باشد)