سه شنبه 30 دی 1399   
 
تاریخ 1399/07/05     تعداد دفعات مشاهده 20 بار     ساعت 07:49:22     گروه خبری ثبت احوال چناران

بعداز ظهر روز پنجشنبه سوم شهریور همکاران اداره ضمن غبار روبی و عطر افشانی مزار مطهر شهدای دفاع مقدس یادو خاطره شان را زنده نگه داشتند