سه شنبه 30 دی 1399   
 
تاریخ 1399/07/28     تعداد دفعات مشاهده 14 بار     ساعت 21:01:30     گروه خبری ثبت احوال چناران

صبح روز یکشنبه اداره میزبان جناب آقای یار محمدی معاون محترم اسناد هویتی اداره کل و هیات کارشناسی بود