سه شنبه 30 دی 1399   
 
تاریخ 1399/08/02     تعداد دفعات مشاهده 23 بار     ساعت 15:09:15     گروه خبری ثبت احوال چناران

با حضور مدیر کل محترم استان و معاون محترم امور اسناد هویتی و کارشناسان محترم اداره کل و مسئولان محترم شهرستان از زحمات آقای زنگوئی به پاس تلاشهای ایشان تشکر و قدر دانی شد و آقای عمادی بعنوان رئیس جدید اداره معرفی گردیدند