مدیریت محتوا
فهرست ثبت یاران اداره ثبت احوال شهرستا ن درگزردیف
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
1
شیرین مسعودی
رییس زایشگاه
2
سهیلا پاکروان
مامای زایشگاه
3
فریبا میرخانی
مامای زایشگاه
4
طیبه کربلائی
مامای زایشگاه
5
محبوبه بهتری
مامای زایشگاه
6
سعیده رحمانی
مامای زایشگاه
7
ندا حسین زاده
مامای زایشگاه
8
اسماء شیرزائی
مامای زایشگاه
9
سوسن کاسب
مامای زایشگاه
10
نسرین عیدی
مامای زایشگاه
11
سارا صبری رزم
مامای زایشگاه
12
سمانه توکلی نسب
مامای زایشگاه
13
الهام نوری
مامای زایشگاه
14
گلچهره زمردی
مامای زایشگاه
15
معصومه کارگرمینا
کاردان مرکز شیخها
16
روح اله رضا پور
کاردان مرکز لطف اباد
17
زینب مالداری
کاردان مرکز نوخندان
18
زهرا عزیز پور
کاردان مرکز چاپشلو
19
مهدی رباطی
کاردان مرکز کپکان
20
اعظم براتیان
کاردان مرکز شهری 2
21
سولماز هژبر
کاردان مرکز شهری 1
22
نسیم گندمکار
کاردان مرکز قازان
23
مجید سبحانیان
بهورز
24
زهرا خدابنده
بهورز
25
زهرا جلیلی
بهورز
26
خدیجه ایزی
بهورز
27
پری صفری
بهورز
28
سارا صمیمی
بهورز
29
خدیجه مرتضویان
بهورز
30
پرویز کارگر
بهورز
31
ابراهیم ناظمی
بهورز
32
ام لیلا سیاح
بهورز
33
زینب سلجوقی
بهورز
34
سمیه گوهری
بهورز
35
حسن ایزدی
بهورز
36
افسانه آقائی
بهورز
37
مسعود جلالی
بهورز
38
شیوا جلالی
بهورز
39
مسعود مشعوفی
بهورز
40
زهره تقدیسی
بهورز
41
حسنعلی حاجی زاده
بهورز
42
رقیه رضایی
بهورز
43
اشرف سالار زاده
بهورز
44
حامد متمدن
بهورز
45
سیما صمدی
بهورز
46
فرشته برزویی
بهورز
47
موسی الرضا غلامزاده
بهورز
48
فاطمه سهرابی
بهورز
49
مریم امیریان
بهورز
50
بشم قادری
بهورز
51
سهیلا عبادی
بهورز
52
زهرا رجبی
بهورز
53
سهیلا مرادی
بهورز
54
زهرا رجبی
بهورز
55
محمد سلیمانی
بهورز
56
برات جعفری پور
بهورز
57
شهلا علیمرادی
بهورز
58
سکینه مبشر بشارتی
بهورز
59
فاطمه رئوفی
بهورز
60
سلیمان ناظمی
بهورز
61
مریم شیر افکن
بهورز
62
عمار دهقانیان
بهورز
63
دردانه شفیق
بهورز
64
فاطمه کمالی
بهورز
65
مصطفی جلیلی
بهورز
66
زینب نوروزی
بهورز
67
سحر زاهدی
بهورز
68
بهاره روحانی
بهورز
69
صغری محمدی
بهورز
70
گلی نیازی
بهورز
71
علی نیازیان
بهورز
72
اصغر مصرخانی
بهورز
73
صدری قربانزاده
بهورز
74
اعظم غلامیان
بهورز
75
هادی حمید
بهورز
76
تلقر خردمند
بهورز
77
غلامعلی بایسته
بهورز
78
منیره سلیمانی
بهورز
79
حسین کرمی
بهورز
80
ملیحه آذری
بهورز
81
راضیه قراگوزلو
بهورز
82
محبوبه باقری
بهورز
83
محمدحسن فرهادی سیادشت
فرماندار و رییس شورا
84
مهدی گلچین
بخشدار مرکزی
85
جلال تقدیسی
بخشدار نوخندان
86
جواد صادقیان
سرپرست بخشداری لطف آباد
87
رضا ختائی
بخشدار چاپشلو
88
رمضان یزدان پناه
شهردار درگز
89
اصغر ولی خانی
شهردار چاپشلو
90
فرخ جوادپور
شهردار نوخندان
91
مرتضی هاشم نیا
شهردار لطف آباد
92
دکتر خلیل پاریاب
رئیس شبکه بهداشت
93
مجید سلطانی
رئیس مرکز بهداشت
94
سرهنگ حسین احمدی
فرمانده انتظامی
95
سرهنگ حسین یعقوبی
فرمانده هنگ مرزی
96
حجه الاسلام علی محمودی
تبلیغات اسلامی
97
نادر اکبری
دهیار
98
اسماعیل وحیدی
دهیار
99
نسیبه باقر نژاد
دهیار
100
محمدیار مریخی
دهیار
101
مهدی موسوی
دهیار
102
هادی عطری
دهیار
103
ابراهیم خاکپور
دهیار
104
یحیی نیازمند
دهیار
105
صفر علی رضی
دهیار
106
ابوالفضل روحبخش
دهیار
107
صفر علی رضی
دهیار
108
صفر علی رضی
دهیار
109
شهین بیرمی
دهیار
110
ابوالفضل بابائی
دهیار
111
ابوالفضل نجفیان
دهیار
112
هادی عطری
دهیار
113
محسن کریمی
دهیار
114
جواد خدا رحمی
دهیار
115
یوسف جلالی
دهیار
116
قربان علیپور
دهیار
117
عباسعلی زمردی
دهیار
118
علی امینی
دهیار
119
حبیب فیروزی
دهیار
120
خداداد رهپیما
دهیار
121
محمود آرمات
دهیار
122
مسعود موسوی
دهیار
123
جواد خدا رحمی
دهیار
124
عظیم گلیار
دهیار
125
مصیب لشکریان
دهیار
126
سمانه زمانی
دهیار
127
رحیم محمد زاده
دهیار
128
علی رضا حضرتی
دهیار
129
مرتضی علی پور
دهیار
130
رسول خرسند آزاد
دهیار
131
حامد نورانی
دهیار
132
علی خداوردی زاده
دهیار
133
ناصر روشنی مقدم
دهیار
134
اعظم محمد آبادی
دهیار
135
جواد شجیع جلفان
دهیار
136
حسین ملکپور
دهیار
137
قاسم رستمی
دهیار
138
صادق قربانی نوخندان
دهیار
139
بیژن دهقان پور
دهیار
140
سکینه رضائی
دهیار
141
علی کیانپور
دهیار
142
کریم نظریان
دهیار
143
رحمان رحمانی
دهیار
144
حمید جعفری
دهیار
145
حسین قوی بازو
دهیار
146
داود علیزاده
دهیار
147
گلثومه جلایری
دهیار
148
نیما مرادزاده
دهیار
149
حسین رحیمیان
دهیار
150
قنبر قلی پور
دهیار
151
حامد جعفری
دهیار
152
جعفر کیانی
دهیار
153
حجت رحمانی
دهیار
154
هادی حاجی زاده
دهیار
155
وحید براتیان
دهیار
156
کاظم ترخان
دهیار
157
محمدعزیز مهدی پور
دهیار
158
سیده آزاده حسینی
دهیار
159
ستار اولیائی
دهیار
160
حسین سلطان حسینی
دهیار
161
افشین محمدزاده
سرپرست دهیاری
162
جلال احمدی مهر
دهیار
163
نعمت شایسته
دهیار
164
امین ذوالفقاری
دهیار
165
خلیل کمالی
دهیار
166
رضا خالقی
دهیار
167
عیسی سعید زاده
دهیار
168
حسین اسماعیلی
دهیار
169
توحید رجبیان
دهیار
170
ریحانه دماوندی
دهیار
171
امین جلالی
دهیار
172
علیرضا حیدری
دهیار
173
رمضانعلی قادری
دهیار
174
یوسف مبشر
دهیار
175
صفر علی رحیمی
دهیار
176
ملیحه خداداد پور
دهیار
177
محمد وفا پهلوانی
دهیار
178
عذرا شاهرودی
دهیار
179
امین فتحی
دهیار
180
احسان صولتی
دهیار
181
اسماعیل سلیمان نژاد
دهیار
182
هادی نوروزی
دهیار
183
خلیل پاکدل
دهیار
184
محمود بندیان سفلی
دهیار
185
علیرضا بوطالبی
دهیار
186
رضا رضائی
دهیار
187
محمد دلیریان
دهیار
188
بهروز شایسته
دهیار
189
امین صالحی
دهیار
190
محمد علی بیادار
دهیار
191
سمیرا خانی
دهیار