تاریخ 1398/10/13         ساعت 21:39:44     گروه خبری عمومی

بنا به اعلام سازمان ثبت احوال هموطنان عزیز می توانند با استفاده از سامانه پیامکی 20007701 نظر خود را در خصوص خدمات ارائه شده در دفاتر پیشخوان و پست اعلام نمایند .
 

بنا به اعلام سازمان ثبت احوال هموطنان عزیز می توانند با استفاده از سامانه پیامکی 20007701 نظر خود را در خصوص خدمات ارائه شده در دفاتر پیشخوان و پست اعلام نمایند . راهنمای استفاده از این سامانه پیامکی به شرح تصویر ذیل می باشد .

عنوان شکایت

کد پیامک

متن پیامک

هزینه درخواست خدمات

توضیحات# 1 #111111

پس از درج کد پیامک شرح مختصری از موضوع، حداکثر در 20 کلمه تایپ و ارسال گردد.

کارت هوشمند ملی

توضیحات# 2 #111111

شناسنامه

توضیحات# 3 #111111

رفتار کارکنان دفتر

توضیحات# 4 #111111

پیشنهاد و انتقاد

توضیحات# 5 #111111

 

       

 

               

نمونه پیام :     #3#111111شناسنامه با شماره درخواست 4215 مورخ 1397/2/2  هنوز به دستم نرسیده است.

 


* در صورتیکه موضوع شکایت،انتقاد و پیشنهاد بیش از یک مورد باشد برای هر کدام پیامک جداگانه ارسال گردد.