تاریخ 1398/10/30         ساعت 18:37:48     گروه خبری عمومی

به گزارش روابط عمومی اداره ثبت احوال درگز سومین جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان درگز با حضور فرماندار محترم ، و روسای ادارات و نهادهای زیربط در محل فرمانداری شهرستان برگزار گردید . جناب آقای فراهی سرپرست محترم فرمانداری در ابتدای جلسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای عباسی مدیریت قبلی اداره ثبت احوال درگز و آرزوی توفیق برای ایشان با اشاره به اهمیت ثبت به موقع وقایع حیاتی و تاثیر آن در برنامه ریزیها و راهبردهای سایر نهادها ، اعلام نمودند تا ادارات و سازمانهای مرتبط با موضوع ثبت به موقع وقایع حیاتی همکاری لازم را با اداره ثبت احوال شهرستان در این خصوص داشته باشند.

در ادامه جلسه آقای صالحی رئیس اداره ثبت احوال شهرستان درگز ضمن  گزارش عملکرد اداره ثبت احوال در طی نه ماه گذشته بیان نمودند: برابر آمارهای ارائه شده از سال ۱۳۸۰ تا کنون پیشرفت چشمگیری در ثبت به موقع وقایع انجام شده و هم اکنون با توجه به فعالیت های انجام شده ، اداره ثبت احوال درگز در استان در زمینه ثبت به موقع وقایع دارای رتبه بالایی می باشد .  که این جایگاه به واسطه همکاری خوبی که مابین ادارات و دستگاه های اجرایی شکل گرفته ، به دست آمده است . همچنین در ادامه جلسه  با توجه به اهمیت پروژه ملی،کارت هوشمند  مقرر گردید تا با اعمال برخی تمهیدات با همکاری ادارات پست ، بهزیستی و کمیته امداد امکان اخذ درخواست کارت هوشمند علاوه بر  شهر درگز در شهرهای چاپشلو ، نوخندان و لطف آباد نیز میسر گردد .