تاریخ 1399/06/24         ساعت 03:00     گروه خبری عمومی - ثبت احوال

با توجه به اتمام تاریخ تفاهم نامه فی مابین سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست ، همکاری این دو سازمان پیرامون اخذ درخواست کارت هوشمند ملی ، پایان یافت .

 بنابر گزارش روابط عمومی اداره ثبت احوال درگز : با توجه به پایان زمان تفاهم نامه فی ما بین سازمان ثبت احوال و شرکت پست ، همکاری این دو سازمان پیرامون اخذ درخواست کارت هوشمند ملی ، پایان یافت . به همین سبب کلیه کارتهای هوشمند ملی آماده تحویل موجود در اداره پست شهرستان درگز ، به اداره ثبت احوال منتقل گردیده است . و صاحبان کارت جهت تحویل کارت خود می توانند به اداره ثبت احوال مراجعه نمایند .

همچنین با توجه به اینکه درحال حاضر تنها دفتری که نسبت به ارائه خدمت کارت هوشمند ملی اقدام می نمایند در روستای شیلگان واقع شده است و در سطح شهر درگز دفتر فعال دیگری وجود ندارد ، به جهت رفاه حال همشهریان گرامی ، اداره ثبت احوال با توجه به امکانات و همچنین تعداد نیروی موجود در اداره ، نسبت به اخذ درخواست کارت هوشمند با ظرفیت محدود اقدام نموده است . لازم به ذکر است علت عدم وجود دفتر پیشخوان فعال در امر اخذ درخواست کارت هوشمند ملی ، عدم تمایل و استقبال دفاتر پیشخوان در فراخوان ارائه خدمت کارت هوشمند ملی بوده است . در حال حاضر دو دفتر کارت هوشمند ملی متقاضی ارائه خدمت کارت هوشمند ملی بوده اند که فرآیند اخذ مجوز برای دفاتر متقاضی در حال انجام می باشد ، که امیدوار هستیم طی یک تا دو ماه آینده شاهد راه اندازی ایستگاه کارت هوشمند ملی در دفاتر پیشخوان سطح شهر باشیم . 

در حال حاضر نیز صدور کارت هوشمند ملی همشهریانی که طی دو سال گذشته نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نموده اند با سرعت بیشتری در حال انجام می باشد و طی روزهای گذشته تعداد زیادی کارت هوشمند به این اداره واصل گردیده است و به مرور در سیستم اعلام وصول و برای صاحبان کارت پیامک ارسال می گردد ، با توجه به اینکه تحویل کارت نیز در محل اداره ثبت احوال انجام می شود ، صاحبان کارت  از مراجعه به اداره پست جهت تحویل کارت خودداری نمایند . و با به همراه داشتن اصل شناسنامه شخصا به اداره ثبت احوال مراجعه نمایند.