مدير کل

نام و نام خانوادگی : حسین لطفی

 

 شرح وظایف: 

- اقدام جهت ایجاد شرایط لازم برای جذب و بکارگیری بهینه فن آوری اطلاعات سازمان
- مطالعه جهت شناخت فناوری روز اطلاعات.
- مطالعه در جهت شناخت نیازهای فعلی و آتی سازمان بمنظور بهره گیری مناسب از فناوری اطلاعات.
- تهیه طرح جامع توسعه و معماری سیستم های اطلاعاتی در جهت افزایش بهره وری و توان سازمان.
- توسعه و استفاده از سیستم های اطلاعاتی در سطوح مختلف سازمان.
- پیش بینی و بررسی روند پیشرفت فناوری نوین اطلاعات جهت ارائه راه حلهای پیشنهادی و مشخص کردن چشم انداز و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمان در زمینه های فوق.
- ایجاد زمینه کاربرد همگانی ریز رایانه.
- بررسی و مطالعه روند پیشرفت امکانات مخابراتی در کشور و چگونگی بکارگیری بهتر آن در سازمان.
- انجام اقدامات لازم برای استاندارد سازی داده ها.
- برنامه ریزی آموزشی در سطوح مختلف سازمان جهت ارتقاء دانش فنی مورد نیاز فناوری اطلاعات.
- تهیه استانداردهای قابل قبول در پردازش اطلاعات.
- تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد پایگاه.
- انجام سایر امور ارجاعی از طرف معاونت آمار و انفورماتیک.

آمار مراجعات
مهمان :   12
عضو :  0
کل مراجعات  :  74251
امروز :  6
دیروز :  11