پروژه ها

1.   استقرار سازمان الکترونیک
    1.1.    اطلاع رسانی الکترونیکی شیوه ارائه خدمات 
           1.1.1.   توسعه پورتال سازمان 
                   1.1.1.1.        توسعه و به روز رسانی اطلاعاتی پورتال سازمان
                   1.1.1.2.        توسعه میزبانی سایت های اینترنتی 
                   1.1.1.3.       توسعه زیر پورتالهای سازمان
                   1.1.1.4.       راه اندازی سیستم پیامک رسان (SMS server) جهت اطلاع رسانی آحاد مردم
 
    1.2.   انعکاس فرآیندهای انجام کار و خدمات سازمان از طریق ابزارهای  رسانه ای الکترونیکی
         1.2.1.   بازمهندسی و مکانیزه کردن فرایندهای اجرایی تخصصی
                 1.2.1.1.       طراحی و ایجاد سامانه گزارشات            
        1.2.2.   بازمهندسی و مکانیزه کردن فرایندهای اجرایی عمومی
               1.2.2.1.        راه اندازی اتوماسیون اداری در ادارات کل استانها
               1.2.2.2.        ایجاد ارتباط اتوماسیون حوزه ستادی و ادارات کل استانها
               1.2.2.3.       راه اندازی گیشه مکاتبات اداری
 
     1.3. ارائه خدمات به کلیه ایرانیان بصورت الکترونیکی 
          1.3.1.   ایجاد وتوسعه سامانه های ارائه خدمات الکترونیکی  (در بستر پورتال)
                  1.3.1.1.       طراحی و ایجاد سامانه درخواست صدور گواهی فوت
                  1.3.1.2.       طراحی و ایجاد سامانه درخواست تعویض کارت شناسایی ملی
                  1.3.1.3.       تکمیل و راه اندازی سامانه های صدور گواهی مشخصات
                  1.3.1.4.       تکمیل و راه اندازی سامانه استعلام سوابق سجلی بر اساس اعلام نیاز ( سازمان وظیفه عمومی )
                  1.3.1.5.       تکمیل و راه اندازی سامانه ازدواج وطلاق بر اساس اعلام نیاز ( دفاتر ازدواج و طلاق)
                  1.3.1.6.       تکمیل و راه اندازی سامــانه اعــلام ولادت و وفــات ( ثبت یاران)
 
     1.4.   توسعه زیر ساخت فضای تبادل اطلاعات
          1.4.1.   توسعه زیر ساخت دسترسی
                  1.4.1.1.       راه اندازی اینترنت ادارات
                  1.4.1.2.       راه اندازی زیر ساخت اتوماسیون اداری ( برای 50% ادارات )
                  1.4.1.3.       توسعه شبکه campus LAN سازمان (برای مرکز آموزش)
آمار مراجعات
مهمان :   18
عضو :  0
کل مراجعات  :  3529
امروز :  1
دیروز :  3