سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1398/05/14         ساعت 16:09:32     گروه خبری ستادی

تصویر

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، جلسه شورای پژوهشی با محوریت ارائه گزارش پیشرفت پروژه پژوهشی دانشنامه حقوقی ثبت احوال به ریاست رییس سازمان و با حضور اعضاء شورا و تیم پژوهشی دانشنامه حقوقی ثبت احوال برگزار شد.

در ابتدای جلسه رییس مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال به ارائه گزارش مقدماتی در خصوص فوریت و اجرای این پروژه، چالش های ثبت احوال، تعریف حقوقی ثبت احوال  و ضرورت و نیازهای اساسی ثبت احوال پرداخت.

در ادامه رییس مرکز پژوهشی دانشنامه حقوقی علامه به مقدمه ای در خصوص دانشنامه حقوقی ثبت احوال با محوریت های مفهوم و هدف و کاربردها و ویژگی های انحصاری و اختصاصی دانشنامه حقوقی ثبت احوال پرداخت و سپس گزارشی در خصوص پیشرفت این دانشنامه ارائه کرد.

همچنین رییس سازمان ثبت احوال کشور طی سخنانی با بیان اینکه موضوع دانشنامه و اصلاح قانون ثبت احوال را خدمت وزیر کشور ارائه کرده است گفت: این دو موضوع بسیار مورد استقبال و تایید ایشان قرار گرفته است.

حمید درخشان نیا اظهار کرد: وزیر کشور تاکید کردند در خصوص اصلاح قانون ثبت احوال، اصل قانون تغییر نکند و فقط موارد قانونی مورد نیاز اضافه و یا اصلاح گردد.

وی با تاکید برآنکه مدیران ثبت احوال علاقه زیادی به کارهای پژوهشی دارند، راهکارهایی را نیز در زمینه هرچه سریعتر به نتیجه رسیدن این پروژه بیان کرد.