.

آدرس: فریمان- خیابان امام خمینی (ره) - خیابان شاهد- روبروی پارک بانوان- اداره ثبت احوال فریمان

تلفن فکس: 05134622780

تلفن:05134623782