تاریخ 1399/08/11     تعداد دفعات مشاهده 7 بار     ساعت 19:14:16     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال فریمان

مجموعه اقدامات انجام شده در هفته پدافند غیرعامل بشرح ذیل می باشد : 1-شرکت رئیس اداره در جلسه جهت اتخاذ تمهیدات لازم در مواقع بحران در جهت مقابله با هرگونه تعرض افراد مخل نظم و امنیت . 2- انجام رزمایش برای ارتقای آمادگی کارکنان اداره در حضور کارشناسان محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فریمان . 3-کسب نمره قابل قبول در رزمایش کارکنان در هفته پدافند غیرعامل
 1-شرکت رئیس اداره در جلسه جهت اتخاذ تمهیدات لازم در مواقع بحران در جهت مقابله با هرگونه تعرض افراد مخل نظم و امنیت .
2- انجام رزمایش برای ارتقای آمادگی کارکنان اداره در حضور کارشناسان محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فریمان .
3-کسب نمره قابل قبول در رزمایش کارکنان در هفته پدافند غیرعامل