شنبه 4 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

اداره ثبت احوال تحت جلگه در شهریور ماه سال 1370 هجری شمسی در شهر بزغان آن زمان که بعدا به شهر فیروزه تغییر نام داده شد در مکان استیجاری تاسیس گردید این شهرستان در 15 کیلومتری شهرستان نیشابور واقع شده است .آدرس اداره مستقر در شهر فیروزه خیابان کمال 6 میبا شد .

این شهرستان به همت دولت نهم در اسفند 1387 از بخش به شهرستان ارتقاء پیدا کرد و اولین فرماندارشهرستان جناب آقای حاجی زاده می باشند.
جمعیت این شهرستان پس از منفک شدن دهستان بینالود و قسمتی از روستاهای دهستان فیروزه47969 نفر،شامل دوبخش مرکزی و طاغنکوه که،بخش مرکزی دارای 50 روستا و یک شهر و بخش طاغنکوه 36 روستا و یک شهر دارای سکنه میباشد.
رؤسای اداره به ترتیب انتصاب 1. آقای محسن واسعی 2. آقای محمد حسین مرزوقیانی 3. آقای قدمیار شکوهمند 4. آقای غلامرضا ترابیگان 5.آقای جواد قره باغی که در حال حاضر در این سمت مشغول خدمت میباشد.