شنبه 4 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا
نام و نام خانوادگی

جواد قره باغی

سوابق تحصیلی
اخذ مدرک لیانس حقوق از دانشگاه فردوسی مشهد درسال ۸۲، دانشجویی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
سوابق شغلی
شروع به کار از تاریخ   ۱۳۸۵/۱۱/۸(مسئول امور ثبت احوال سبزوار) – از تاریخ ۱۳۸۹/۸/۰۷   معاون اداره ثبت احوال جوین– از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۴ تا کنون (  فیروزه – رئیس اداره)
تالیفات
0
سال شروع به کار
یکهزار و سیصد و هشتادو پنج( ۱۳۸۵)
تلفن
09153517967 - 05143522415
نوع استخدام
رسمی
محل خدمت
اداره ی ثبت احوال فیروزه