شنبه 4 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/06/06         ساعت 04:00     گروه خبری همه

 در اولین روز از هفته دولت رئیس اداره همراه با سایر مسئولین شهرستان فیروزه در مراسم با حضور معاون وزیر آموزش  و پرورش و نمایندگان محترم شهرستان نیشابور ،فیروزه،زبرخان در مجلس شورای اسلامی  سالن ورزشی  روستای سلیمانی به بهره برداری رسید