شنبه 4 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/06/06         ساعت 11:27:47     گروه خبری همه

 در سومین روز از هفته دولت  با حضور نمایندگان  نیشابو،فیروزه،و زبرخان  در جلسه شورای اداری شهرستان فیروزه از کارمندان نمونه شهرستان و کارمند نمونه اداره آقای محمد نوروزی تقدر به عمل آمد