شنبه 4 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/06/06         ساعت 01:00     گروه خبری همه

 همزمان با چهارمین روزاز هفته دولت رئیس اداره همراه با سایر مسئولین شهرستان از چندین طرح عمرانی ازجمله افتتاح و کلنگ زنی واحد مسکونی مدد جویان تحت پوشش بهزیستی،افتتاح سالن همایش  اموزش کشاورزان جهاد کشاورزی،افتتاح طرح انتقال آب سد بار به مزارع کشاورزی رشید اباد،افتتاح خانه های فرهنگ  و رزشی تقی آباد و شوری بزرگ، افتتاح 50 طرح اشتغال زائی مدد جویان کمیته امداد