شنبه 4 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/07/05         ساعت 12:00     گروه خبری همه

 در روز پنج رئیس و کارکنان این اداره با حضور در مزار شهدای شهر فیروزه به مناسبت هفته دفاع مقدس بار دیگر با آرمانهای امام (ره)و شهدا ضمن عطر افشانی و غبار روبی  مزار شهدا تجدید میثاق دوباره بستند