پنجشنبه 9 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/08/11         ساعت 12:17:31     گروه خبری همه

 در مورخ 11/8/1399در محل بخشاری طاغنکوه دومین جلسه پوشش وقایع حیاتی شهرستان برگزار گردید در این جلسه ابتدا آقای قره باغی  ضمن تبریک ایام بخصوص ولادت حضرت محمد و(ص)و امام جعفر صادق(ع)  آمار  هفت ماهه وقایع حیاتی را مورد ارزیابی قرار دادن و در ادامه اعضا با بیان دیدگاه و نظرات خود پرداختند و درپایان بخشدار طاغنکوه ضمن با اهمیت خواندن ثبت بهنگام وقایع حیاتی و تاکید بر تعامل و همکاری سایر ارگانها بخصوص دهیاری ها پرداختن و  جلسه با تصوب مصوباتی  پایان یافت