سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

اهداف گرد آوري اسناد هويتي مشاهير و شهدا