جمعه 15 اسفند 1399   
 
فراوانی نام 1387

نامهای مؤنث       نامهای مذکر    
                 
  ردیف نام فراوانی   ردیف نام فراوانی  
  1 فاطمه 249   1 امیرحسین 135  
  2 زهرا 181   2 ابوالفضل 129  
  3 ستایش 71   3 امیرمحمد 122  
  4 مبینا 67   4 مهدی 108  
  5 مریم 61   5 علی 89  
  6 زینب 60   6 محمد 88  
  7 مهدیه 44   7 امیرعلی 87  
  8 ریحانه 37   8 علی رضا 85  
  9 مهسا 37   9 رضا 68  
  10 مهلا 36   10 حسین 61  
  11 محدثه 33   11 سجاد 59  
  12 نرگس 32   12 امیررضا 53  
  13 مائده 28   13 محمدرضا 38  
  14 نازنین زهرا 28   14 محمدمهدی 31  
  15 یگانه 27   15 حسن 30  
  16 فائزه 26   16 محمدحسین 29  
  17 معصومه 26   17 عرفان 26  
  18 هانیه 25   18 امیرمهدی 25  
  19 هستی 25   19 محمدامین 21  
  20 سحر 23   20 سینا 20  
  21 کوثر 23   21 سعید 19  
  22 اسما 21   22 امیر 18  
  23 آتنا 19   23 محمدجواد 17  
  24 سارا 18   24 امین 16  
  25 صبا 18   25 یاسین 16  
  26 ملیکا 17   26 پارسا 15  
  27 غزل 16   27 حمیدرضا 15  
  28 سارینا 15   28 علی اصغر 15  
  29 مینا 15   29 متین 15  
  30 حنانه 14   30 جواد 14  
  31 نیلوفر 14   31 میلاد 14  
  32 زهره 13   32 هادی 14  
  33 مهشید 13   33 یوسف 14  
  34 آیدا 12   34 امید 13  
  35 رقیه 12   35 بنیامین 13  
  36 ساجده 12   36 پوریا 13  
  37 فاطمه زهرا 12   37 طاها 13  
  38 سکینه 11   38 اسماعیل 12  
  39 سیده فاطمه 11   39 امیرعباس 12  
  40 نازنین 11   40 مصطفی 11