جمعه 15 اسفند 1399   
 
فراوانی نام 1388
    نامهای مؤنث       نامهای مذکر    
                 
  ردیف نام فراوانی   ردیف نام فراوانی  
  1 فاطمه 218   1 امیرحسین 129  
  2 زهرا 148   2 امیرعلی 108  
  3 ستایش 101   3 ابوالفضل 104  
  4 مبینا 45   4 امیرمحمد 96  
  5 مائده 42   5 علی 81  
  6 یگانه 41   6 محمد 76  
  7 زینب 40   7 علی رضا 75  
  8 ریحانه 36   8 مهدی 68  
  9 نازنین زهرا 36   9 حسین 57  
  10 مریم 32   10 سجاد 53  
  11 معصومه 31   11 رضا 48  
  12 مهلا 30   12 محمدمهدی 38  
  13 نرگس 28   13 امیررضا 34  
  14 کوثر 27   14 محمدجواد 32  
  15 مهسا 27   15 امیرمهدی 31  
  16 هستی 27   16 محمدرضا 31  
  17 آتنا 26   17 حسن 26  
  18 هانیه 26   18 عرفان 24  
  19 اسما 25   19 متین 24  
  20 مهدیه 25   20 محمدامین 23  
  21 فائزه 19   21 علی اکبر 21  
  22 ملیکا 19   22 محمدطاها 21  
  23 نازنین 19   23 احمدرضا 20  
  24 محدثه 18   24 یوسف 20  
  25 نیایش 16   25 بنیامین 18  
  26 حنانه 14   26 امیرعباس 16  
  27 مهشید 13   27 امیر 16  
  28 نگین 13   28 آرش 14  
  29 آیدا 12   29 طاها 14  
  30 رقیه 12   30 محمدحسین 14  
  31 سارینا 12   31 پارسا 13  
  32 یاسمن 12   32 سهیل 13  
  33 پریسا 11   33 علی اصغر 13  
  34 نگار 11   34 مصطفی 13  
  35 بهاره 10   35 میلاد 13  
  36 حدیثه 10   36 نیما 13  
  37 سحر 10   37 هادی 13  
  38 نادیا 10   38 سعید 11  
  39 نازنین فاطمه 10   39 یاسین 11  
  40 الهه 9   40 ابراهیم 10