جمعه 15 اسفند 1399   
 
فراوانی نام 1389
امهای مؤنث       نامهای مذکر    
                 
  ردیف نام فراوانی   ردیف نام فراوانی  
  1 فاطمه 136   1 امیرعلی 77  
  2 زهرا 71   2 علی 47  
  3 ستایش 61   3 ابوالفضل 45  
  4 مائده 25   4 مهدی 45  
  5 مریم 23   5 امیرحسین 40  
  6 نازنین زهرا 23   6 محمد 38  
  7 یگانه 23   7 علی رضا 37  
  8 مهدیه 21   8 امیرمحمد 30  
  9 زینب 20   9 رضا 22  
  10 مبینا 20   10 حسین 19  
  11 ریحانه 17   11 محمدمهدی 19  
  12 معصومه 16   12 محمدجواد 18  
  13 کوثر 15   13 امیررضا 16  
  14 نرگس 15   14 امیرمهدی 16  
  15 اسما 14   15 بنیامین 16  
  16 آتنا 14   16 سجاد 16  
  17 هستی 14   17 متین 16  
  18 مهلا 12   18 محمدطاها 15  
  19 محدثه 11   19 طاها 13  
  20 مهسا 11   20 علی اصغر 12  
  21 صبا 10   21 محمدرضا 12  
  22 نازنین فاطمه 10   22 یاسین 12  
  23 نیایش 10   23 پوریا 11  
  24 نازنین 9   24 عرفان 10  
  25 ساجده 8   25 محمدامین 10  
  26 سارا 8   26 محمدحسین 10  
  27 پریا 7   27 احمدرضا 9  
  28 پرنیا 7   28 جواد 9  
  29 غزل 7   29 امین 8  
  30 حنانه 6   30 سعید 8  
  31 کیانا 6   31 یوسف 8  
  32 محیا 6   32 امیرعباس 6  
  33 نسترن 6   33 ایلیا 6  
  34 هانیه 6   34 پارسا 6  
  35 هلیا 6   35 سینا 6  
  36 فائزه 5   36 محمدعلی 6  
  37 مطهره 5   37 میلاد 6  
  38 نگار 5   38 آرین 5  
  39 اسرا 4   39 احمد 5  
  40 آیناز 4   40 ایمان 5