یکشنبه 29 فروردین 1400   
 
لیست دفاتر پیشخوان ارائه کننده خدمات ثبت احوال

ردیف

نام دفتر پیشخوان

کد دفتر پیشخوان

آدرس و تلفن

1

ولی عصر(عج)

1400-19-72

خیابان ولیعصر(بازار سبزوار) خیابان هاتف نبش چهارراه اول  47249543

2

آساک

1256-19-72

خیابان امام خمینی(بازار عشق آباد) بعد از پل روبروی مسجد مهدیه 47240004

3

پیام

1040-19-72

خیابان ولیعصر(بازار سبزوار) بین چهارراه اول و دوم 47235234

4

قائم

1082-19-72

خیابان شهید باهنر روبروی مدرسه علامه طباطبائی  47247880