چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/07/28         ساعت 13:10:29     گروه خبری عمومی

13 مهر ماه به عنوان روز نیروی انتظامی نامگذاری شده است اما امسال بنا به تقارن با اربعین حسینی شروع هفته به 27 مهر تغییر یافت این هفته را به جان برکفان سبزپوش حراست از میهن اسلامی مان تبریک می گوییم