چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/07/28         ساعت 13:26:21     گروه خبری اداری

به مناسبت هفته نیروی انتظامی و به همت فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان قوچان جلسه تعامل با ادارات در محل ستاد نیروی انتظامی قوچان برگزار گردید در این جلسه آقای گلدی ریاست محترم اداره ثبت احوال قوچان هم حضور داشتند.