چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/07/30         ساعت 12:19:29     گروه خبری اداری

 جلسه شورای اداری شهرستان فوچان در مورخ 1399/7/29 راس ساعت 9:00 در محل سالن اجتماعات شهدای دولت فرمانداری برگزار گردید در این جلسه آقای گلدی رئیس اداره ثبت احوال نیز حضور داشتند