پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
تاریخ 1399/11/29         ساعت 14:22:31     گروه خبری عمومی

راهپیمایی امسال مراسم بزرگداشت 22 بهمن و جشن پیروزی انقلاب با رعایت موازین بهداشتی و پروتکلهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت بصورت خودرویی و موتوری در سطح شهرستان قوچان برگزار گردید.