پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
تاریخ 1399/12/05         ساعت 11:16:51     گروه خبری اداری

جلسه شورای اداری مورخ 1399/12/3 باحضور خانم طهماسبی مدیر کل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی، امین رضا مرآتی فرماندار شهرستان و مدیران دستگاههای اجرایی قوچان در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد در این جلسه آقای گلدی رئیس اداره ثبت احوال قوچان نیز حضور داشتند.