پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
تاریخ 1399/12/05         ساعت 11:29:45     گروه خبری عمومی

ناگهان یک صبح زیبا آسمان گل کرده بود
خاک تا هفت آسمان، بغض تغزل کرده بود
حتم دارم در شب میلادت، ای غوغاترین!
حضرت حق نیز در کارش تأمل کرده بود
هر فرشته، تا بیایی، ای معمایی ترین!
بال‌های خویش را دست توسل کرده بود

پنج شنبه این هفته مصادف با مورخ 1399/12/7 و 13 رجب 1442 سالروز میلاد مولی الموحدین علی بن ابیطالب بر همه مسلمانان و دوستداران آن حضرت مبارک بود به یمن این فرخنده روز به نام روز مرد و روز پدر نامگذاری شده است این روز را به تمام مردان و پدران زحمت کش تبریک می گوییم.