دفتر تلفن و آدرس
نام همکار نام واحد
     
رديفعنوانمهمتلفنفکسافرادجزییات
 مدیر کل افراد جزییات
نام واحد ها:
  • اداره ثبت احوال رحيم آباد
  • اداره ثبت احوال رضوانشهر
 • اداره ثبت احوال آستانه اشرفيه
 • اداره ثبت احوال بندرانزلي
 • اداره ثبت احوال تالش
 • اداره ثبت احوال چابکسر
 • اداره ثبت احوال خمام
 • اداره ثبت احوال رودبار
 • اداره ثبت احوال رودسر
 • اداره ثبت احوال سنگر
 • اداره ثبت احوال سياهكل
 • اداره ثبت احوال شفت
 • اداره ثبت احوال صومعه سرا
 • اداره ثبت احوال عمارلو
 • اداره ثبت احوال فومن
 • اداره ثبت احوال کلاچاي
 • اداره ثبت احوال كوچصفهان
 • اداره ثبت احوال لاهيجان
 • اداره ثبت احوال لشت نشاء
 • اداره ثبت احوال لنگرود
 • اداره ثبت احوال ماسال
 • اداره ثبت احوال منطقه يك رشت
 • امین اموال
 • حسابداری
 • دبیرخانه
 • دفتر مدیر کل
 • ذبیرخانه
 • ذیحساب
 • رئیس اداره حراست
 • رئیس اداره حقوقی
 • رئیس اداره منابع انسانی
 • کارشناس اسناد هویتی
 • کارشناس پردازش اطلاعات
 • کارشناس حسابداری
 • کارشناس مسئول اسناد هویتی
 • کارشناس مسئول انفورماتیک
 • کارشناس مسئول آمار جمعیتی و مهاجرت
 • کارشناس مسئول بودجه
 • کارگزینی
 • مدیر کل
 • مسئول حسابداری
 • مسئول روابط عمومی
 • معاون اداره منابع انسانی
 • معاون امور اسناد هویتی
 • معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی
 • معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی
رديفنامنام خانوادگینام واحدتلفنسمت در سازماننمابر( فاکس)نمايش جزئيات
1 حسن وفائی دیلمی مدیر کل (13)33461584- 33461582- داخلی 289- 33461585-  نمايش جزئيات 
2 محمد ريحاني دفتر مدیر کل (13)33461584- 33461582- داخلی268-266- 33461585  نمايش جزئيات 
3 علی زفاک رئیس اداره حراست (13)33461588- 33461582- داخلی267- 33461590-  نمايش جزئيات 
4 امیر حسن زاد معاون امور اسناد هویتی (13)33461595- 33461582- داخلی203-  نمايش جزئيات 
5 حسن عليزاده رئیس اداره حقوقی (13)33461582- داخلی274-  نمايش جزئيات 
6 محمد قويدل کارشناس مسئول انفورماتیک (13)33461582- داخلی217-  نمايش جزئيات 
7 خانم غلامپور کارشناس مسئول اسناد هویتی (13)33461582- داخلی209-  نمايش جزئيات 
8 خانم پوروردي کارشناس مسئول اسناد هویتی (13)33461582- داخلی208-  نمايش جزئيات 
9 حمیدرضا حق پرست معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی (13)33461594- 33461582- داخلی229- 33461594-  نمايش جزئيات 
10 رئیس اداره منابع انسانی (13)33461597- 33461582- داخلی232-  نمايش جزئيات 
11 فریدون حداد معاون اداره منابع انسانی (13)33461582- داخلی220-  نمايش جزئيات 
12 خانمها دانايي، مطلوب، شاهکوه محله اي کارگزینی (13)33461582- داخلی234-  نمايش جزئيات 
13 حسام الدین احسان امین اموال (13)33461582- داخلی225-  نمايش جزئيات 
14 جمشيدي ذیحساب (13)33461599- 33461582- داخلی226-  نمايش جزئيات 
15 محمد فلاح مسئول حسابداری (13)33461582- داخلی222-  نمايش جزئيات 
16 شهریار سياوش کارشناس حسابداری (13)33461582- داخلی224-  نمايش جزئيات 
17 خانمها حصاري - درياکيش کارشناس حسابداری (13)33461582- داخلی252-  نمايش جزئيات 
18 خانمها نجفي– حنيفي دبیرخانه (13)33461582- داخلی213-  نمايش جزئيات 
19 خانم متقي دبیرخانه (13)33461582- داخلی212-  نمايش جزئيات 
20 رضا جهاني کارشناس مسئول بودجه (13)33461598- 33461582- داخلی271-  نمايش جزئيات 
1 2 3
تماس با اداره کل و ادارات تابعه

 PDF تلفن ادارات تابعه

 /Upload/Modules/Contents/asset490/edarat t.pdf

PDF تلفن اداره کل ثبت احوال گیلان

/Upload/Modules/Contents/asset490/edare kol t.pdf