بازدید مدیرکل از ادارات ثبت احوال رشت و منطقه یک
 به گزارش روابط عمومی  ثبت احوال گیلان آقای وفایی در اولین  بازدید دوره ای خود  به اتفاق هیئت همراه در ادارات ثبت احوال رشت و منطقه یک حضور یافتند. مدیرکل ثبت احوال گیلان ضمن تبریک سال جدید به روسا و همکاران ، خواستار  تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و شعار سال با عنوان "تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" شدند.ایشان در ادامه ضمن تاکید بر بهره گیری از ظرفیت های موجود در ادارات و التفات به کرامت انسانی ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی و مشارکت بین بخشی،زمینه تحقق اهداف مندرج در برنامه راهبردی سازمان  را خواستار شدند