بازدید مدیرکل ثبت احوال استان گیلان از اداره ثبت احوال لاهیجان
ظهر روز شنبه مورخ 20فروردین1400 مدیرکل محترم ثبت احوال استان گیلان به همراه رئیس اداره حراست به اداره ثبت احوال لاهیجان عزیمت نمودند. در این دیدار آقای وفائی ضمن نشست صمیمی با رئیس و کارکنان این اداره ،از روند اجرای خدمات به ارباب رجوع و قسمتهای مختلف اداری بازدید نمودند، سپس آقای رحیمی رئیس اداره ثبت احوال لاهیجان ضمن ارائه گزارش از عملکرد این اداره از حضور مدیرکل و هیئت همراه تقدیر و تشکر نمودند.در پایان آقای وفائی ضمن خدا قوت به همکاران ، از زحمات این عزیزان در راستای پیشبرد اهداف عالیه سازمان در ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف این منطقه تشکر نمودند.