بازدید مدیرکل ثبت احوال استان گیلان از اداره ثبت احوال سیاهکل
 روز شنبه 11اردیبهشت 1400 مدیر کل ثبت احوال استان گیلان به همراه  معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و رئیس اداره حراست از اداره ثبت احوال سیاهکل بازدید نمودند.در این ماموریت یک روزه آ قای وفائی ضمن ملاقات با رئیس و همکاران این اداره ، از نزدیک شاهد روند ارائه خدمت رسانی به مردم شریف منطقه بوده و خواستار ارائه خدمات سهل و آسان برمبنای قوانین و مقررات به ارباب رجوع شدندایشان در این بازدید خواستار رعایت نکات بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع ویروس منحوس کرونا از سوی کارکنان اداراه شدند و در پایان از تلاشها وزحمات بی وقفه  همکاران  در امرخدمت رسانی به مردم عزیز منطقه  تقدیر نمودند.